Logo
hlava

Hraní her

 

Od narození má člověk potřebu si hrát. Hra je do určité míry hlavním povoláním každého dítěte, které tak chápe a zpracovává své okolí, zážitky, situace a poznatky. Hraní je důležité pro rozvoj vlastní osobnosti a také základem pro získávání školních a profesionálních dovedností. Je prokázáno, že dítě, jehož hraní bylo příliš omezené, má později potíže se školním a osobním rozvojem.

Všechno, co děti vidí, slyší, cítí a ohmatávají, se rychle změní ve hru nebo použije jako základ pro novou hru. Bublání s brčky, líčení pomocí pleťového krému, tvoření fantastických figurek z těsta, malování kameny, lezení na stromy, zkoušení si oblečení rodičů, modelování ze dřívek a listů, atd.; děti neustále objevují nové a seznamují se s tím. Jejich kreativita je nekonečná a nápady, na jaké přijdou děti, aby se hravě zaměstnaly, také.

  • Děti vědí: neznámé se musí stát známým, nové je nutné objevit, zajímavé prožít – a to všechno nejlépe ihned.

Výzkumníci her vycházejí z toho, že děti do ukončeného 6. roku života stráví celkem téměř 15.000 hodin hraním. Přepočteno je to 7-8 hodin denně! Děti, které si hrají intenzivně ve vztahu ke kvalitě a kvantitě, mají pozitivnější emoční, sociální, motorický a kognitivní vývoj než děti, jejichž hrací instinkt je omezován a není podporován.

Já vidím, co ty nevidíš

Děti milují schovávat se. První pokusy nalézt dobrý úkryt, kdy si dítě rukama zakryje oči - podle hesla: „Když tě já nemohu vidět, také mne nevidíš!“ – následují stále lepší a kreativnější místa pro úkryt. Při tom si děti vytvářejí první zkušenosti se svojí vlastní odvahou a svojí smělostí, protože se pouštějí pryč z obvyklých míst, aby si úplně sami vyhledali úkryt, aby nebyly co možná nejdéle nalezeny.

Dále pomáhá hra na schovávanou poznávání vlastního „já“: když se dítě schová a následně je hledáno, má pocit důležitosti; tak důležité a významné, že ho hledají. To posiluje vnímání vlastní hodnoty a vytváří dobré sebevědomí.

Hašteřivost

Láskyplné, přátelské a pozorné zacházení s druhými lze učit od nejrannějšího dětství. Při tom je důležité umět se vžít do pozice druhého. Toto sebepoznání děti nemají, ale umějí zhodnotit své vlastní pocity a poznat tak, jak se cítí jiné děti v podobné situaci. Vysvětlete svému dítěti, že soucit je také součástí lidského chování, jak projevit ctnost a umět odpustit.

Jak rychle vznikne mezi dětmi hádka, tak rychle zase také zmizí. Děti mají fenomenální nadání pomocí krátkých vět „Budeme zase kamarádi?“ právě začatou hádku nebo konflikt během nejkratšího času zase odvrátit. Podobné ukončení hádky je jednoduchá omluva. Přitom nejde znesvářeným kohoutům o uznání viny a pokání. Omluva je spíše metoda rychlého zažehnání hádky. Nápadné je při tom to, že je dítě v minimálních případech neodpouštějící nebo po delší dobu uražené resp. dotčené. Otázka „ Budeme zase kamarádi?“ učiní malé kontrahenty zase rychle nejlepšími přáteli; pro dospělé v procesu hádky neakceptovatelný proces.

  • Násilí není žádným řešením! Buďte dobrým příkladem.

Nikdo nemá radost z prohry – jsme připraveni vyhrát a vydat ze sebe to nejlepší, od nejmenších. Prohra patří ale k životu stejně tak jako česání vlasů a oslava svých narozenin. Mnoho dětí zamění ale prohru nějaké hry s významem své vlastní hodnoty a svého osobního úspěchu. Děti se proto nemusejí učit umět prohrávat, ale být motivovány pokračovat a nevzdávat se.

  • Porážky jsou předpokladem pro všechna vítězství, která ještě přijdou!

Rozhádá-li se vaše dítě na delší dobu, postarejte se o odstup. Nenuťte „znepřátelené“ děti, aby se okamžitě zase usmířili, ale vyčkejte na okamžik, až dítě vztek přejde. Pak se sami sobě zase navzájem přiblíží.

 

Clanky

Doporučené články

Kýchání, svědění - lékař radí

Kýchání, svědění - lékař radí

Jak na alergie během těhotenství Je tu opět jaro – ...

Na hřiště, hotovo, do toho!

Na hřiště, hotovo, do toho!

Děti chtějí hřiště, která je podněcují, a na kterých naleznou dobrodružství; ...

Čas vypnout

Čas vypnout

Odpočinkové wellness tipy na doma V často stresujícím všedním dni ...

Jak zabavit děti doma

Jak zabavit děti doma

„Teď na tebe nemám čas, musím vařit.“ Tuto větu můžete klidně ze svého slovníku vypustit. Domácí ...