Logo
hlava

Láska mateřská

 

Úzký vztah mezi matkou a dítětem

Než se dítě obejde bez plenek, spotřebuje jich v průměru 6 000 – je vyměněna každá z nich a to bez námitek. Do věku tří měsíců trvá období novorozeneckého křiku, které spoustu rodičů okrádá o jejich spánek. Přesto matky svá novorozená miminka bezvýhradně milují. Důvod? Mateřská láska.

Formulováno pragmaticky není mateřská láska nic jiného než trik přírody, jenž má zajistit, aby se matka postarala o vlastní děti. Pokud by to tak nebylo zařízeno, žádná matka by každou noc i přes nedostatek spánku nevstávala, aby se postarala o své miminko. Mateřská láska je rovna nezištnému obětování a odevzdání se, avšak i tato se musí vyvíjet a není dána pouze od přírody. Lásce, mateřskému citu a náklonnosti se lze naučit.

Jak vzniká mateřský cit?

Již během těhotenství se matky dostávají do stavu jakéhosi „opojení“. Důvodem jsou endorfiny:Tyto hormony štěstí mají účinky tišící bolest a zbavující strachu u porodu. Dalším hormonem, jehož produkce je v těhotenství rovněž zesílena, je oxytocin – takzvaný „hormon lásky“. Oxytocin například přispívá k tomu, že matka své dítě po porodu císařským řezem v celkové narkóze nezavrhne či je schopna vytvořit si citovou vazbu k adoptovaným dětem.

Mateřská láska je také emocí, která roste zkušeností, což dokládají studie z této oblasti. Jeden z výzkumů prokázal, že u matek primátů, které předtím nebyly v kontaktu s mláďaty, se nerozvine žádný ochranitelský instinkt. V 60 letech byla novorozeňata po porodu často od svých matek odloučena. Na základě jedné studie provedené v USA bylo zjištěno, že tato miminka byla častěji týrána. Fáze po porodu je tudíž pro rozvoj citů a vztahu matky s dítětem obzvláště důležitá.

Chybějící pocity

Každé dítě, které samo poznalo mateřskou lásku, dostalo do vínku díky svým „zkušenostem“ předem naprogramovanou schopnost milovat. Nedostatek lásky v dětství tudíž často vede k neschopnosti budovat citové vazby v dospělosti. Chybějící citové vazby k vlastním dětem mají většinou psychologickou a sociální příčinu: Svou roli přitom mohou sehrát poporodní deprese nebo hormonální přechody. Mnoho matek neustojí tlak společnosti, která je nutí být „dokonalou matkou z knížek“. Stále častěji jsou matky nuceny skloubit kariéru a výchovu dítěte.

Podceňovaná role otce

Otcovská láska je často podceňována a přitom má zásadní význam proposkytnutí úlevy stresované matce. Mýtus „bezvýhradné mateřské lásky“ je mimo jiné dán genderovými stereotypy, panujícími v naší společnosti. Otcové jsou schopni dát svým dětem nejméně tolik lásky jako matky a mohou svým potomkům poskytnout stejný pocit bezpečí a jistoty.

Clanky

Doporučené články

Má dítě obrácenou polohu?

Má dítě obrácenou polohu?

Ten velký den se již přiblížil a miminko leží v obrácené ...

Mateřský cit

Mateřský cit

Úzký vztah mezi matkou a dítětem Než se dítě obejde bez plenek, spotřebuje ...

Příprava na příchod dítěte

Příprava na příchod dítěte

Co budete potřebovat? ...

Jste připravená na děťátko

Jste připravená na děťátko

Těhotenství je opravdu "jiný stav"! Jste na něj připravená? ...