Logo
hlava
Clanky

Blahoslav

Svátek: 30.04.
Původ jména: slovanský
Význam:

Mužské křestní jméno Blahoslav je původem z latiny. Typicky slovanské jméno vzniklo pravděpodobně z latinského jména Benedictus, které znamená „požehnaný“ či „blahoslavený“. Kořeny slova přitom sahají až do hebrejštiny. Blahoslav se tedy skutečně vykládá jako „blahoslavený“ nebo „šťastně slavený“ ve významu „požehnaný od Boha“. Jméno Blahoslav bývá spojováno také s řeckými jmény Makarios nebo Makar stejného významu.

Variace: Blahoš, Slávek, Sláva
Počet: 555
Pořadí v ČR: 0
Poznámka: