Logo
hlava
Clanky

Hubert

Svátek: 03.11.
Původ jména: germánský
Význam:

Mužské křestní jméno Hubert má germánský původ. Vychází ze staroněmeckého jména Hugbert. První část jména „hugu“ se překládá jako „duch, mysl“, druhá část „bert“, resp. „beraht“ znamená v němčině „jasný, zářivý, skvělý“. Jméno Hubert tak lze významově přeložit jako „chytrý člověk“, „duchaplný člověk“, „člověk bystré mysli“.

Jméno Hubert náleží k duchaplnému muži, který dle významu svého jména oplývá bystrostí a vtipem. Hubert je zářivým mužem se skvělými charakterovými vlastnostmi a jasnou myslí.

 

Variace: Bert, Bertík, Berta
Počet: 1253
Pořadí v ČR: 0
Poznámka: