Logo
hlava
Clanky

Ignác

Svátek: 31.07.
Původ jména: latinský
Význam:

Mužské křestní jméno Ignác je latinského původu. Vyvinulo se zřejmě z řeckého jména Ignatios. Jméno by tak pocházelo ze slova „ignis“ s významem „oheň“ a překládalo by se jako „rozpálený“, „roznícený“, „ohnivý“. Další teorie se přiklánějí k odvození od latinského jména Egnatius, které má základ v latinských slovech „agnatus“ („urozený“, „zrozený“) nebo cognatus“ („příbuzný“).

Ignác je mužským křestním jménem s bohatou tradicí. Jméno získalo velkou oblibu díky Ignáci z Lovoly, zakladateli řádu Jezuitů. To však s sebou také neslo negativní vnímání u katolíků. Také jako vyjádření k české příslušnosti si jméno Ignác mnoho Čechů změnilo zvláště během 19. století na jméno Hynek, ačkoli spolu tato jména významově nemají nic společného. Příkladem byl i básník Karel Hynek Mácha, který se narodil jako Ignác.

 

Variace: Igy, Igi, Ignácek, Nácin, Nácíček, Nácek
Počet: 428
Pořadí v ČR: 0
Poznámka: