Logo
hlava
Clanky

Jiří

Svátek: 24.04.
Původ jména: řecký
Význam:

Mužské křestní jméno Jiří (domácky Jirka) patří k nejčastěji užívaným českým jménům. Původ jména není zcela jasný. První verze výkladu jména ho spojuje s řeckým slovem „géorgos“, to je složeno ze slov „gé“ („země“) a „érgon“ („práce“). Jméno se dle tohoto výkladu překládá jako zěmědělec, „rolník“ také „pěstitel nebo „vinař“. Další teorie výkladu jménu přikládá staroslovanský původ, bylo by pak odvozeno od ruského slova „jurkij“ s významem „mrštný“, „hbitý“ či „obratný“. Obě teorie výkladu se ve jménu Jiří mohou prolínat.

Jirka je jménem mnoha českých mužů, v různých variantách se s muži jménem Jiří setkáváme také po celém světě. Ať již mají nositelé jména vztah k zemědělství nebo ne, ať již jsou obratní nebo ne, mohou se pyšnit oblíbeným a tvárným jménem.

 

Variace: Jiřík, Jiříček, Jířa, Jirouš
Počet: 304174
Pořadí v ČR: 0
Poznámka: