Logo
hlava
Clanky

Kazimír

Svátek: 05.03.
Původ jména: slovanský
Význam:

Mužské křestní jméno Kazimír je slovanského původu, vyvinulo se zřejmě z polštiny a rozšířilo se i do neslovanských jazyků. Jméno se vykládá jako složenina slov „kazi“ („kazit“, „ničit“) a „mír“ ve významu „mír“, „klid“. Význam jména Kazimír je tak „ten, kdo kazí mír“. Jméno se užívalo zvláště v období válek, slovanská jména se totiž většinou užívala pro věštění budoucnosti. Na druhé straně se však jméno Kazimír může vykládat i jako „ten, kdo káže mír“, „ten, kdo usiluje o mír“. Část jména „kazi“ by pak pocházela ze staroslovanského slova s významem „kázat“.

 

Variace: Kazda, Kazík, Kazimírek, Kazek, Kazka, Mirek, Míra
Počet: 287
Pořadí v ČR: 0
Poznámka: